WŁADZE

Zarząd (od 09.04.2018 r.):

Grzegorz POTKAŃSKI – Prezes Zarządu

Andrzej RAKOWIECKI – Zastępca Prezesa Zarządu

Sebastian RADWAŃSKI – Zastępca Prezesa Zarządu

Paweł FLAK – Członek Zarządu

Zbigniew KLEIN – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna (od 09.04.2018 r.):

Waldemar DUDZIŃSKI – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Monika CHARZYŃSKA – Członek Komisji Rewizyjnej

Dariusz MAGIERSKI – Członek Komisji Rewizyjnej