Zapraszamy na Mistrzostwa Płocka w Szachach Szybkich 2017

Zapraszamy wszystkich grających w szachy na Mistrzostwa Płocka w Szachach Szybkich 2017

1. Organizator

Akademia Szachowa Płock.

2. Sponsorzy

  • SoftHard SA
  • Suez PGK Sp. z o.o.
  • Zgoda PSS Społem Płock

2. Cele

a) popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) wyłonienie mistrzów Płocka w szachach szybkich.
3. Termin i miejsce
25 listopada 2017 r. (sobota), Płock, ul. Sienkiewicza 32                                                                                   (siedziba Akademii Szachowej Płock w budynku PSS Zgoda).
4. System rozgrywek
System szwajcarski, 9 rund, tempo gry 20 min. na zawodnika.
5. Harmonogram rozgrywek
Rejestracja zawodników w dn. 25.11.2017 r. w godz. 9:00-9:20,                                                                    odprawa techniczna o godz. 9:20.
I runda – godz. 9:30.
6. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php                                      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2017 r. i opłacenie na sali gry wpisowego                                  w wysokości 20 PLN.

7. Kryteria ustalenia kolejności

Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.
8. Nagrody
a) Nagrody finansowe otrzyma czołowa szóstka turnieju: I – 500 PLN, II – 350 PLN, III – 250 PLN, IV – 200 PLN,  V – 150 PLN, VI – 100 PLN   (fundusz nagród finansowych – 1.550 PLN),
b) Nagrody rzeczowe otrzyma najlepszy zawodnik  w kategorii do lat 10, 14 oraz 18                                    (fundusz nagród rzeczowych – ok. 300 PLN).
c) Puchary dla trzech najlepszych zawodników
d) Nagrody książkowe