Zapraszamy dzieci do szkółki szachowej

Akademia Szachowa Płock, w ramach projektu SZACHY DLA KAŻDEGO, uruchamia kolejną grupę szkoleniową jako trzyletnie szkolenie podstawowe dla dzieci szkół podstawowych. W pierwszym roku szkolenia praca będzie się koncentrowała głównie nad rozwojem osobowo-umysłowym dziecka, nauką rozgrywania partii szachowej oraz zabawą szachami. Szkolenie będzie się odbywać wg sprawdzonego programu Andrzeja Modzelana. Zajęcia odbywać się będą w sali szkoleniowej Akademii, a prowadzić je będzie pedagog i jednocześnie instruktor szachowy. Szkolenie dedykowane jest dla uczniów szkół podstawowych ( szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej ) z Płocka i Regionu Płockiego. Wszystkie szczegółowe informacje związane ze szkoleniem dzieci znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce SZKOLENIA. Zapraszamy!

Zgłoszenia prosimy kierować do 28 lutego 2017 roku, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT.

Zajęcia szkoleniowe planujemy rozpocząć po feriach zimowych!

Zapraszamy!