Szkolenia na kategorie: III, II i I

1. Cel szkoleń:

Podnoszenie poziomu sportowego umiejętności gry w szachy

2.  Autorzy projektu:

Autorem projektu jest stowarzyszenie „Akademia Szachowa Płock”. Akademię Szachową Płock tworzą pasjonaci szachów z terenu miasta Płocka i Regionu Płockiego, którzy grają od wielu lat (zarówno rekreacyjnie jak i profesjonalnie). Niektórzy z  nas organizują małe turnieje, niektórzy uczą gry w szachy, inni  grają w profesjonalnych drużynach, a jeszcze inni są licencjonowanymi sędziami krajowymi. Połączenie tych sił, możliwości i doświadczeń zaowocowało powstaniem stowarzyszenia pożytku publicznego pn. Akademia Szachowa Płock

3.  Grupa docelowa:

             dzieci, młodzież i dorośli w ilości ok. 20-30 osób w roku posiadających  min. V  kategorię  szachową

4.  Czas realizacji projektu:

        Start projektu (nowych grup szkoleniowych) planowany jest we wrześniu każdego roku i co do zasady nie może mieć  wyznaczonej daty zakończenia, gdyż jest klasycznym  projektem systemowym  mającym na celu ciągłe  nauczanie  gry w  szachy oraz szkolenia podwyższające poziom sportowy.  Można natomiast wyszczególnić kolejne etapy szkoleń;

 • etap szkolenia na III kategorię okręgową trwający 1 rok
 • etap szkolenia na II kategorię okręgową trwający do 2 lat
 • etap szkolenia na I kategorię centralną trwający do 3 lat
 • etap szkolenia na Kandydata na Mistrza – w/g indywidualnych predyspozycji

5. Zaplecze techniczne do realizacji szkoleń:

Szkolenia odbywają się w sali szkoleniowej Akademii o pow. ok. 30 m2. przeznaczonej na szkolenie 10-12 osób. Wyposażenie sali: stoły,  krzesła, biurko, regał, szafa, wieszak, zestawy szachowe, materiały dydaktyczne, tablica demonstracyjna itp.

6. Szkolenia:

Drugi etap szkoleń obejmuje specjalistyczne szkolenia na III, II i I kategorię dla węższej grupy osób (dzieci, młodzież i dorośli), którzy zdobyli V lub IV kategorię okręgową i chcą podwyższać swoje umiejętności gry w szachy.

7. Szkolenie na III kategorię okręgową   (w/g specjalnego programu  W. E. Goleniszczewa)

 • Grupa docelowa;

      – osoby (dzieci, młodzież i dorośli), posiadający V lub IV kategorię okręgową

 • Czas szkolenia; 1 rok                        –  140 godzin, w tym:

      – Szkolenie teoretyczne                   –   50 godz.

      – Zadania szachowe                        –   40 godz.

      – Turnieje szachowe                        –   30 godz.

      – Analiza rozegranych partii         –   20 godz.

 • Liczba uczestników;

      – ok. 10 osób, które posiadają V lub IV kategorię okręgową

 • Efekty: zdobycie III kategorii okręgowej przez ok. 80  % uczestników szkolenia ( założenie teoretyczne na  podstawie analizy efektów podobnych systemów szkolenia)

8. Szkolenie na II kategorię okręgową  (w/g specjalnego programu  W. E. Goleniszczewa )

 • Grupa docelowa;

      – osoby (dzieci, młodzież i dorośli), którzy posiadają III kategorię okręgową

 • Czas szkolenia; 2 lata                       – 280 godzin, w tym:

      – Szkolenie teoretyczne                 –   60 godz.

      – Zadania szachowe                      –   70 godz.

      – Turnieje szachowe                      –   80 godz.

      – Analiza rozegranych partii       –   50 godz.

      – Pozostałe                                    –   20 godz.

 • Liczba uczestników;

     – ok. 10 osób, które posiadają III kategorię okręgową

 • Efekty: zdobycie II kategorii okręgowej przez ok. 60 % uczestników szkolenia ( założenie  teoretyczne na  podstawie analiz efektów podobnych systemów szkolenia)

9. Szkolenie na I kategorię centralną ( w/g specjalnego programu  W. E. Goleniszczewa)

 • Grupa docelowa;

      –  osoby (dzieci, młodzież i dorośli), którzy posiadają II kategorię okręgową

 • Czas szkolenia: 3 lata                     –  350 godzin, w tym:

      – Szkolenie teoretyczne                 –   80 godz.

      – Zadania szachowe                      –   80 godz.

      – Turnieje szachowe                     –  100 godz.

      – Analiza rozegranych partii      –    40 godz.

      – Pozostałe                                     –    40 godz.

 • Liczba uczestników;

   – ok. 10 osób, które  posuadają II kategorię okręgową,

 • Efekty; zdobycie I kategorii okręgowej przez ok. 40 % uczestników  szkolenia ( założenie teoretyczne na  podstawie analizy efektów podobnych systemów szkolenia)

10. Trener:

Trenerem wszystkich grup jest szachista z tytułem arcymistrza – Mirosław Grabarczyk

11. Koszty projektu:

Całkowite koszty projektu to suma kosztów inwestycyjnych i kosztów bieżących.

       Koszty inwestycyjne:

Koszty inwestycyjne to wyposażenie sali szkoleniowej, czyli zakup: 12 kpl.  zestawów szachowych (deska staunton 5, figury staunton 5, zegar DGT 2010),  12 szt. stolików, 12 szt. krzeseł, biurka, szafy, regału, fotela, programów szachowych, tablicy demonstracyjnej i materiałów  dydaktycznych. Koszty inwestycji to kwota ok. 11 tys. zł.

Koszty bieżącej działalności:

Na koszty działalności bieżącej składają się:  praca trenera/instruktora, obsługa administracyjna i księgowa, promocja, materiały dydaktyczne, opłata za salę i media. Koszt działalności bieżącej trzech grup szkoleniowych to kwota ok. 15 tys. zł.

12. Promocja projektu

Projekt promowany będzie w bardzo różnych możliwych formach przez  cały rok. Poniżej kilka form promocji projektu oraz Sponsorów i Partnerów;

 • Strona internetowa stowarzyszenia ( banery różnych wielkości na stronie głównej oraz banery w zakładkach: „Nasi sponsorzy” i „Szkolenia”,
 • Profil na Face Booku ( cykliczne informacje o stowarzyszeniu, szkoleniach, wydarzeniach, Sponsorach, Partnerach itp )
 • Możliwość używania we wszystkich własnych materiałach promocyjnych nazwy: Sponsor lub Partner Akademii Szachowej
 • W ramach projektu „Szkolenia” ( baner w salach szkoleniowych, informacje na ulotkach i innych drukach promujących szkolenia, na certyfikatach  ukończenia szkoleń itp.,
 • W ramach realizacji projektu pn. „Turnieje Szachowe” informacje o szkoleniach na  banerach, plakatach, ulotkach, w informacjach prasowych,
 • W ramach naboru na kolejny rok poprzez ulotki, plakaty, stoisko, symultanę szachową …
 • W ramach propozycji własnych Sponsorów i Partnerów – do uzgodnienia

13. Monitoring projektu

Monitoring realizacji założeń projektu będzie realizowany przez Komisję Rewizyjną Akademii  w dwóch  zakresach:

 • Kontrola prawidłowej realizacji wszystkich założeń ( programu, liczby godzin, zaplecza  technicznego, kwalifikacji trenerów, materiałów dydaktycznych itp)
 • Kontrola mierzalnych efektów szkoleń, czyli zdobywania poszczególnych kategorii szachowych    przez zakładany odsetek uczestników szkoleń

Po każdym roku szkoleń , na podstawie danych z monitoringu będą sporządzane wnioski końcowe z odpowiednimi rekomendacjami. Zarząd Akademii na podstawie powyższego materiału, będzie podejmował decyzje o ewentualnych korektach w projekcie.

Zapraszamy na szkolenia – na wyższe kategorie szachowe

Prosimy o zgłaszanie się na szkolenia poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej Akademii w zakładce KONTAKT.