Środowisko szachowe organizuje się

W grudniu 2015 roku odbyło się spotkanie organizacyjne szachistów i sympatyków królewskiej gry w celu powołania do życia stowarzyszenia. Na początku dyskutowano o historii płockich szachów, o sukcesach, o potrzebie wspólnego i zorganizowanego działania w celu integracji środowiska, szkolenia dzieci i młodzieży oraz osiągania sukcesów sportowych. Po jednoznacznej deklaracji wszystkich uczestników zebrania do wspólnego działania, przystąpiono do przyjęcia wszystkich spraw formalnych niezbędnych do rejestracji stowarzyszenia. Zebrani przyjęli kilkanaście dokumentów w formie Uchwał Zebrania Założycielskiego,  z których najważniejsze to:

Uchwała o powołaniu stowarzyszenia AKADEMIA SZACHOWA PŁOCK oraz Uchwała o przyjęciu statutu. Wybrano również władze stowarzyszenia. Prezesem zarządu został Mirosław Milewski, członkami zarządu zostali: Mirosław Grabarczyk, Paweł Flak, Grzegorz Potkański i Mariusz Duch, a członkami komisji rewizyjnej zostali: Waldemar Dudziński, Dariusz Magierski i Dominik Wypych. Następnie, po ciekawej dyskusji przyjęto Uchwałę określającą najważniejsze sprawy do realizacji na najbliższy rok. Spotkanie odbyło się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, dlatego zgodnie z polską tradycją, na zakończenie podzielono się opłatkiem wigilijnym życząc sobie i najbliższym wesołych, rodzinnych Świąt i dobrego 2016 roku dla płockich szachów.