MISJA

Utworzeniu stowarzyszenia Akademia Szachowa Płock przyświecało kilka celów:

 1. integracja lokalnego środowiska szachowego: szachistów, instruktorów, sędziów, organizatorów i sympatyków,
 2. popularyzacja szachów wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 3. podnoszenie poziomu sportowego szachistów z terenu miasta Płocka i regionu płockiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie drużyn seniorów/juniorów, biorących udział w rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki/Polski Związek Szachowy,
 2. organizowanie turniejów szachowych,
 3. organizowanie seansów gry jednoczesnej (symultan),
 4. organizowanie zgrupowań i obozów treningowych,
 5. propagowanie szachów w szkołach,
 6. prowadzenie szkółki szachowej dla dzieci i młodzieży z zapewnieniem opieki trenerskiej i zaplecza technicznego,
 7. zapewnienie opieki i pomocy osobom szczególnie uzdolnionym szachowo,
 8. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością Akademii,
 9. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 10. działalność dziennikarską i wydawniczą,
 11. organizację imprez szachowych,
 12. prowadzenie strony internetowej,
 13. prowadzenie kawiarni szachowej.