PODSTAWOWE DANE

STOWARZYSZENIE AKADEMIA SZACHOWA PŁOCK

Adres rejestrowy: 09-400 Płock, ul. H.Sienkiewicza 32

Adres działalności szkoleniowej: 09-402 Płock, Al. Jachowicza 40 lok. 5

Witryna internetowa: www.szachyplock.pl

E-mail: akademia@szachyplock.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000624247

NIP: 774 322 94 94, REGON: 364763010

Rachunek bankowy: BNP Paribas S.A. Nr 08 1600 1462 1833 7219 2000 0001