KONTAKT

E-mail: akademia@szachyplock.pl

Grzegorz POTKAŃSKI – Prezes Zarządu, tel. 510 770 680
Paweł FLAK – Członek Zarządu, tel. 505 848 645 (po 17:00)
 
 
Nr rachunku bankowego: BNP Paribas 08 1600 1462 1833 7219 2000 0001
 
 
Dane rejestrowe stowarzyszenia:

STOWARZYSZENIE AKADEMIA SZACHOWA PŁOCK
Sienkiewicza 32, 09-400 Płock

NIP: 7743229494, REGON: 364763010
KRS nr 0000624247

 


Deklaracja członkowska do pobrania: ASP-deklaracja-członkowska


Formularz kontaktowy:

Wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych przeze mnie Przetwarzającemu, tj.: Stowarzyszeniu Akademia Szachowa Płock, w celu przekazywania mi ofert lub informacji handlowej Przetwarzającego.
Oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.
Oświadczam, że posiadam wiedzę, iż moja zgoda na przetwarzanie danych we wskazanym powyżej celu może być odwołana w każdym czasie oraz że mogę poprawiać lub uaktualniać przekazane dane a także żądać ich usunięcia przez Przetwarzającego.


Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Akademia Szachowa Płock z siedzibą w Płocku (09-400) przy ul. H. Sienkiewicza 32.
  2. Kontakt z osobą zajmującą się ochroną danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej akademia@szachyplock.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Administratora Danych Osobowych, i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora Danych Osobowych.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji podjętej współpracy i przesłanych zgłoszeń i zapytań.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.