Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy dzieci do szkółki szachowej

Akademia Szachowa Płock,  w ramach projektu SZACHY DLA KAŻDEGO,  uruchamia nabór do kolejnych grup szkoleniowych, w ramach trzyletniego szkolenia podstawowego dla dzieci szkół podstawowych. W pierwszym roku szkolenia, praca będzie się koncentrowała głównie nad rozwojem osobowo-umysłowym dziecka, nauką rozgrywania partii szachowej oraz zabawą szachami. Szkolenie będzie się odbywać w/g sprawdzonego programu Andrzeja Modzelana. Zajęcia odbywać się będą  w Płocku, w sali szkoleniowej Akademii, a prowadzić je będzie pedagog i jednocześnie instruktor szachowy. Szkolenie dedykowane jest dla uczniów szkół podstawowych        ( szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej ) z Płocka i Regionu Płockiego.

Prosimy o zgłoszenia dzieci na szkolenie podstawowe telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT!

Zajęcia będą się odbywały we wtorki i środy  ( do wyboru ) w godzinach popołudniowych.

 Zapraszamy!