Grand Prix Płocka 2018

GRAND PRIX PŁOCKA W SZACHACH 2018

1. Organizatorzy
a) Akademia Szachowa Płock
b) Spółdzielczy Dom Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W

2. Cele
a) Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) Integracja lokalnego środowiska,
c) Promocja Spółdzielczego Domu Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W
d) Promocja miasta Płocka.

3. Termin i miejsce, system
Pięć turniejów szachów szybkich z tempem gry dla zawodnika 15 min. + 5 s/pos. Rozgrywanych w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku przy ul. Krzywoustego 3, przy czym:
a) w okresie I – VI 2018 – cztery turnieje klasyfikacyjne systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
b) w VI 2018 – turniej finałowy systemem kołowym na dystansie 11 rund.

4. Warunki uczestnictwa
4.1 W turnieju klasyfikacyjnym:
a) Zgłoszenie poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php  lub telefonicznie pod numer 505 848 645 najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawodów,
b) Opłacenie na sali gry wpisowego w wysokości 20 PLN.
W indywidualnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odstąpienia od pobrania wpisowego.

5. Harmonogram
a) godz. 9:00-9:20 – potwierdzenie obecności/rejestracja zawodników,
b) godz. 9:20 – odprawa techniczna, godz. 9:30 – I runda, ok. 20-minutowa przerwa po V rundzie,
c) zakończenie w ciągu 5 minut od zakończenia ostatniej partii ostatniej rundy.

6. Kryteria ustalenia kolejności
6.1 W turnieju klasyfikacyjnym przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) Punktacja Buchholza z odrzuceniem wyników skrajnych,
b) Pełna punktacja Buchholza,
c) Liczba zwycięstw,
d) Progresja.

7. Klasyfikacja generalna

Uczestnicy turnieju klasyfikacyjnego zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej w zależności od zajętego miejsca: I – 35 pkt, II – 32 pkt, III – 30 pkt, IV – 29 pkt, V – 28 pkt, …, XXXII – 1 pkt.
Do klasyfikacji końcowej cyklu każdemu z zawodników zaliczone zostaną maksymalnie 3 najlepsze wyniki.

8. Nagrody
8.1 W turnieju klasyfikacyjnym:
Ilość oraz wysokość nagród finansowych zależy od liczby uczestników turnieju:
a) <=20: I – 90 PLN, II – 70 PLN, III – 50 PLN, IV – 30 PLN, b) 21-30: I – 110, II – 90 PLN, III – 70 PLN, IV – 50 PLN, V – 30 PLN, c) 31-40: I – 130 PLN, II – 110 PLN, III – 90 PLN, IV – 70 PLN, V – 50 PLN, VI – 30 PLN, d) >=41: I – 150 PLN, II – 130 PLN, III – 110 PLN, IV – 90 PLN, V – 70 PLN, VI – 50 PLN, VII – 30 PLN.

9. Sprawy sędziowskie
a) Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego oraz Przepisy gry FIDE, w szczególności art.:
7.5.5. – po wykonaniu i zakończeniu pierwszego nieprawidłowego posunięcia sędzia przyznaje przeciwnikowi bonifikatę w postaci 2 minut, po wykonaniu i zakończeniu drugiego nieprawidłowego posunięcia przez tego zawodnika sędzia orzeka porażkę,
11.3.2.2. – dopuszczalne jest posiadanie przez zawodnika telefonu komórkowego i/lub jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego w strefie rozgrywek, ale bezwzględnie wyłączonych, jeżeli nie ma wątpliwości, że urządzenie jest włączone, zawodnik przegrywa partię, a przeciwnik odnosi zwycięstwo,
b) Dopuszczalne spóźnienie na rundę w turniejach – do opadnięcia chorągiewki.

10. Inne
a) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
b) Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do Organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość jego zmian,
c) Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
d) Uczestnicy zgadzają się na publikację swoich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz wizerunku na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm.